Privacyverklaring

In bepaalde gevallen verwerken onze bedrijven Fofic Media Solutions en Ruad Audiovisual Solutions privacygevoelige informatie, ook wel persoonsgegevens genoemd.

Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens.

Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving. Dat betekent bijvoorbeeld dat wij:

 • duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • uw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn;
 • wanneer wij uw gegevens delen, afspraken maken met derde partijen om er o.a. voor te zorgen dat deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken;
 • uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Als u naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons wilt opnemen, dan kan dat via onderstaande contactgegevens:

Telefonisch                 Fofic Media Solutions                         +31 (0)20 – 750 4000

    Ruad Audiovisual Solutions                +31 (0)20 – 691 7000

    Maandag t/m vrijdag van

  08.30 – 17.00 uur

E-mail                                                                                    info@fofic.nl

                                                                                              info@ruad.nl

Post                                                                                       Verrijn Stuartweg 12

  1112 AX  DIEMEN

GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

Bij het gebruik van diensten en webshop laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij verwerken niet altijd onderstaande gegevens. Dat is namelijk afhankelijk van welke diensten en functionaliteiten u op onze websites kiest te gebruiken. Zo verwerken wij uw c.v., motivatiebrief en opleidingsniveau alleen wanneer u online bij ons solliciteert.

PERSOONSGEGEVENS

Afhankelijk van de diensten, functionaliteiten en webshop die u op onze websites gebruikt, kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

 • naam
 • bedrijfsgegevens
 • c.v.
 • e-mailadres
 • functie
 • geboortedatum
 • gebruikersnaam
 • gegevens die u invoert als u gebruik maakt van onze webshop
 • geslacht
 • IBAN
 • informatie die u zelf invult in een open veld, zoals een bericht in het contactformulier
 • inloggegevens
 • interesses
 • leeftijd
 • motivatiebrief
 • naam
 • NAW-gegevens
 • opleidingsniveau
 • telefoonnummer

DOELEINDEN

Wij verwerken bovenstaande gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden (mede afhankelijk van welke diensten of functionaliteit u gebruikt):

 • om u de mogelijkheid te bieden artikelen te bestellen via onze websites en gebruik te maken van alle functionaliteiten en diensten op de websites;
 • om uw bestelling te verwerken en u in te lichten over het verloop daarvan;
 • om uw sollicitatie te verwerken;
 • om uw klacht of uw reactie op een klacht te verwerken;
 • om u te benaderen over uw klacht omdat we daar onderzoek naar willen doen of er (geanonimiseerd) over willen publiceren;
 • om met u te communiceren door middel van het verzenden van elektronische nieuwsbrieven en/of post;
 • om u gepersonaliseerde advertenties en content aan te bieden op onze websites;
 • om u nieuwsbrieven te versturen;
 • om uw vragen te beantwoorden via social media, e-mail, per post of telefonisch;
 • om onze websites te verbeteren.

VERSTREKKING AAN DERDEN

Wij geven de door u verstrekte gegevens door aan derde partijen, als dat noodzakelijk is voor de levering van de door u bestelde producten, of aangevraagde diensten. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor de afhandeling van iDeal betalingen in onze webshop en geven wij uw gegevens door aan de postbezorger om de bestelling bij u te bezorgen.

Wanneer wij uw gegevens aan een derde verstrekken, zorgen wij er o.a. (met een overeenkomst) voor dat uw gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Ook komen wij hierin overeen dat uw gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de politie in het kader van fraudeonderzoek gegevens bij ons opvraagt. In dat geval zijn wij wettelijk verplicht deze gegevens af te geven.

PROFILERING EN COOKIES

Wij combineren uw persoonsgegevens uit verschillende bronnen (zoals de gegevens uit uw account en uw aankopen in onze webshop) met elkaar, om u de beste online ervaring te kunnen bieden. Daarbij combineren wij deze gegevens ook met de gegevens die u hebt achtergelaten op, of via onze websites, te weten:

www.fofic.nl

www.ruad.nl

Door uw gegevens te combineren kunnen wij gepersonaliseerde content op de verschillende websites tonen, die aansluiten bij uw interesses. Ook onze nieuwsbrief kunnen wij op deze manier voor u personaliseren. Op deze wijze kunnen wij betere en gerichtere aanbiedingen doen. Zo wordt er voorkomen dat u content op de verschillende websites te zien krijgt, die voor u minder interessant zijn.

BEVEILIGEN EN BEWAREN

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de door u gevraagde dienst te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.

WEBSITES VAN DERDEN

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze websites zijn verbonden. Wij kunnen namelijk niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring van deze website, voor meer informatie over de wijze waarop zij met uw gegevens omgaan.

WIJZIGINGEN IN DEZE PRIVACYVERKLARING

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze websites worden gepubliceerd. Uw gegevens gebruiken wij nooit zonder toestemming voor andere doeleinden.

Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

INZAGE EN WIJZIGEN VAN UW GEGEVENS

U kunt contact opnemen met Fofic Media Solutions of met Ruad Audiovisual Solutions om uw gegevens in te zien en te wijzigen:

Telefonisch                 Fofic Media Solutions                        +31 (0)20 – 750 4000

    Ruad Audiovisual Solutions               +31 (0)20 – 691 7000

    Maandag t/m vrijdag van

  08.30 – 17.00 uur

E-mail                                                                                    info@fofic.nl

                                                                                              info@ruad.nl

Post                                                                                       Verrijn Stuartweg 12

 1112 AX  DIEMEN

Om misbruik te voorkomen vragen wij u, bij een schriftelijk verzoek tot inzage, zich adequaat te identificeren, door een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Vergeet niet om op de kopie uw BSN en uw pasfoto af te schermen.

AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan hebt u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

INWERKINGTREDING

Deze (vernieuwde) privacyverklaring is in werking getreden op 1 mei 2018.